Římanům 9,1-5

Kazatel:

Starozákonní předobrazy a události slavostně vítají Ježíše Krista!

Římanům 9,1-5