Římanům 6:1-11

Kazatel:

Mrtvý hříchu a živý Bohu

Římanům 6:1-11