Římanům 3,10-20

Kazatel:

Problém lidského hříchu

Římanům 3,10-20