Římanům 1,16-23

Kazatel:

Boží spravedlivý hněv

Římanům 1,16-23