O nás

Reformovaná presbyterní církev (RPC) je církevním společenstvím, které se hlásí k historické křesťanské víře, jak je uvedena v 66 knihách Starého a Nového Zákona. Věřící v RPC pocházejí z rodin věřících i nevěřících a sjednocuje je touha žít ve víře a zrcadlit lásku Kristovu.

RPC se snaží být útočištěm i místem naděje. Vítáme každého jakéhokoli věku a snažíme se každému pomoci vidět Krista a Jeho dílo na kříži jako dílo odpuštění, proměny a věčného života. Každý člen RPC vyznává živou víru v Pána Ježíše Krista a je zapojen do služby druhým.

Naše církev je reformovaná ve své teologii a presbyterní, co se týče vedení církve. Držíme se tří oficiálních dokumentů vyznání: Rozšířený westminsterský katechismus, Krátký westminsterský katechismus a Westminsterské vyznání víry. Jsme přesvědčeni, že bohoslužba má být biblická, zaměřena na Krista, a především se líbit Bohu.

Pastor Jerry Farnik káže v češtině a v poslední době vedl kázání na Evangelium podle Jana, Skutky apoštolů, 2. list Timoteovi, List Titovi, List Římanům, Nehemjáš a List Efezským. (Pro anglicky hovořící návštěvníky je k dispozici také simultánní překlad bohoslužby do angličtiny). Po bohoslužbě následují krátké biblické diskuse a vyučování pro návštěvníky všech věkových kategorií.

RPC vás srdečně zve na bohoslužby, které se konají každou neděli od 9:30 v družině ZŠ Angel, a také na další aktivity během celého týdne. Budete srdečně vítáni!