Nehemjáš 8,13-18

Kazatel:

Aplikace Božího slova v každé oblasti života!

Nehemjáš 8,13-18