Nehemjáš 5,14-19

Kazatel:

Žijte svůj duchoaní život s vědomím, že žijete pod Božím stálým dohledem!

Nehemjáš 5,14-19