Nehemjáš 10,29-40

Kazatel:

Poslušnost Bohu a život v Kristově církvi!

Nehemjáš 10,29-40