Matouš 5,17-20

Kazatel:

Boží zíkon je dokonalý, nepomíjí a je nezbytný.

Matoušovo evangelium 5,17-20