Lukášovo evangelium 2,25-35

Kazatel:

Příchod zaslíbeného spasitele

Lukášovo evangelium 2,25-35