Lukáš 9,57-62

Kazatel:

Následuj Krista celým svým srdcem!

Lukáš 9:57-62
Download: Audio icon Lukáš 9:57-62