Lukáš 9,51-56

Kazatel:

Syn člověka přišel lidi zachránit!

Lukáš 9,51-56
Download: Audio icon Lukáš 9,51-56