Lukáš 9,46-56

Kazatel:

Pýcha nepatří následovníkovi Krista!

Lukáš 9,46-56
Download: Audio icon Lukáš 9,46-56