Lukáš 9,37-45, Marek 9:14-29

Kazatel:

Život v plném spolehnutí na Krista

Lukáš 9,37-45, Marek 9,14-29