Lukáš 9,18-26

Kazatel:

Kdo chce jít za Kristem, zapři sám sebe!

Lukáš 9,18-26
Download: Audio icon Lukáš 9,18-26