Lukáš 8,22-26

Kazatel:

Víra v Krista uprostřed životní bouřky!

Lukáš 8,22-26
Download: Audio icon Lukáš 8,22-26