Lukáš 8,15-21

Kazatel:

Poslouchej Boží slov a podle toho žij!

Lukáš 8,15-21
Download: Audio icon Lukáš 8,15-21