Lukáš 6,12-16

Kazatel:

Každý křesťan, který je proměněn Ježíšem Kristem, přinese ovoce!

Lukáš 6,12-16
Download: Audio icon Lukáš 6,12-16