Lukáš 4,1-13 Část I

Kazatel:

Důvěruj svrchovanému Bohu ve všech okolnostech svého života!

Lukáš 4,1-13 Část I