Lukáš 3,1-18

Kazatel:

Připravte se na Krále Ježíše!

Lukáš 3,1-18
Download: Audio icon Lukáš 3,1-18