Lukáš 2,7-21

Kazatel:

Úžas Ježíšova života!

Lukáš 2,7-21
Download: Audio icon Lukáš 2,7-21