Koloským 1,15

Kazatel:

Spojení stvoření se Stvořitelem

Koloským 1,15
Download: Audio icon Koloským 1,15