Job 19,25-27

Kazatel:

Příchod Božího syna, vykupitele Božího lidu

Job 19,25-27
Download: Audio icon Job 19,25-27