Ježíšovo ukřižování, 1 Korintským 15,1-8

Kazatel:

Ježíšovo ukřižování: radost, pokoj, uctívání a vítězství

Ježíšovo ukřižování, 1 Korintským 15,1-8