Jakubův 1,19-21

Kazatel:

Zkoumejte opravdivost své víry na základě Božího slova!

Jakubův 1,19-21