Galatským 4,4-7

Kazatel:

Žij jako syn, ne jako otrok!

Galatským 4,4-7