English Camp 2014 (#5)

Kazatel:

Even the Wild Winds and Waves Obey Him!

Dokonce i divoké větry a vlny ho poslouchají!

English Camp 2014 (#5)