Efezským 6,1-4 Část II

Kazatel:

Výchova dětí v kázni a napomenutí našeho Pána!

Efezským 6,1-4 Část II