Efezským 5,25-27

Kazatel:

Miluj svého bližního!

Efezským 5,25-27