Efezským 5,21-6,9

Kazatel:

Podřizujte se jedni druhým!

Efezským 5,21-6,9