1 Samuelova 24,1-23

Kazatel:

Ukažte skutečnost svého křesťanství nezaslouženými činy lásky!

2 Samuelova 24,1-23