1 Petrův 1,1-7

Kazatel:

Radujte se z Božího zachraňujícího díla ve svém životě!

1 Petrův 1,1-7
Download: Audio icon 1 Petrův 1,1-7