1 Korintským 1,18-25

Kazatel:

Boží moudrost

1 Korintským 1,18-25