1 Korintským 11,23-26

Kazatel:

Důležitost večeře Páně - 1 Korintským 11,23-26

Důležitost večeře Páně - 1 Korintským 11,23-26