1 Korintským 10,1-13

Kazatel:

Neoddávejme smilstvu a nechtějme zkoušet Pána!

1 Korintským 10,1-13