Matouš 5,17-20

Matouš 5,17-20

Boží zákon je dokonalý, nepomíjí a je nezbytný.