Koloským 2,1-7

Koloským 2,1-7

Žijte úplně v Kristu!