Jób 19,25-27

Jób 19,25-27

Příchod Božího syna, vykupitele Božího lidu