English Camp 2013 (#2)

English Camp 2013 (#2)

“I Think, Therefore I Am” – Reason and Its Limits

(Myslím, tedy jsem” – rozum a jeho omezené možnosti)