Skutky 17,15-34

Kazatel:

Odhoď duchovní nevědomost!

Skutky 17,15-34
Download: Audio icon Skutky 17,15-34