Římanům 8,1-8

Kazatel:

Dát se vést Duchem je život a pokoj!

Římanům 8,1-8