Římanům 6,20-23

Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu

Římanům 6,20-23