Římanům 4,22-25

Kazatel:

Ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Spoléhejte se na účinnost Božího spasitelského díla v Kristu!

Římanům 4,22-25