Ŕímanům 4,1-12

Kazatel:

Jak byli starozákonní věřící ospravedlněni?  

Ŕímanům 4,1-12