Římanům 3,1-8

Kazatel:

Boží spravedlnost

Římanům 3,1-8