Římanům 2,17-24

Kazatel:

Největší svědectví vašeho života

Římanům 2,17-24