Římanům 2:1-11

Kazatel:

Před Bohem není nic skryto.

Římanům 2:1-11