Římanům 1,18-32

Kazatel:

Výsledky, které přináší odmítnutí biblického Boha

Římanům 1,18-32