Římanům 11,11-16

Kazatel:

Žasněte nad Božím svrchovaným plánem, který přináší obohacení, smíření a život!

Římanům 11,11-16