Podmínky při hledání Boží vůle

Kazatel:

Co je třeba, aby Ti Bůh mohl ukázat svou vůli?  Galatským 5,16-18  

Podmínky při hledání Boží vůle